نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
مقالات منتشر شده اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت در مجلات با نمایه JCR(isi) در سال 2021
مقالات منتشر شده اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت در مجلات با نمایه JCR(isi) در سال 2021
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر