دانشکده کشاورزی

دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی قبل از تاسیس دانشگاه جیرفت، از سال 1368 تحت عنوان آموزشکده کشاوری جیرفت در محل کنونی دانشگاه ایجاد شده بود. در سال 1376 به دانشکده کشاورزی و از سال 1387 تحت عنوان مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی تحت نظارت دانشگاه شهید باهنر کرمان ارتقاء یافت. دانشکده کشاورزی با داشتن 48 عضو هیات علمی و فضای آموزشی مناسب مشتمل بر کلاس‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، مزارع آموزشی و پژوهشی، گلخانه‌های آموزشی و کلکسیون درختان گرمسیری خرما عنوان قدیمی‌ترین دانشکده در دانشگاه جیرفت می‌باشد. همچنین این دانشکده دارای ایستگاه تحقیقاتی و آموزشی شهید بهشتی می‌باشد که با داشتن بالغ بر 270 هکتار زمین زراعی و باغات خرما و نیز ایستگاه دامپروی شامل بخش‌های گاوداری، گوسفندداری و مرغداری شرایط مناسبی را برای آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی و انجام پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و طرح‌های پژوهشی اعضای هیات علمی فراهم کرده است.
 • ردیف تاریخ ایام هفته جلسه - ساعت 14:30 الی 13:30 ساعت 14:30 الی 16
 • 1 28 فروردین دوشنبه شورای دانشکده - شورای آموزشی کمیته منتخب
 • 2 4 اردیبهشت دوشنبه شورای دانشکده - شورای آموزشی
 • 3 11 اردیبهشت دوشنبه شورای دانشکده - شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی
 • 4 18 اردیبهشت دوشنبه شورای دانشکده - شورای آموزشی
 • 5 25 اردیبهشت دوشنبه شورای دانشکده - شورای آموزشی کمیته منتخب
 • 6 1 خرداد دوشنبه شورای دانشکده - شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی
 • 7 8 خرداد دوشنبه شورای دانشکده - شورای آموزشی
 • 8 22 خرداد دوشنبه شورای دانشکده - شورای آموزشی
 • 9 29 خرداد دوشنبه شورای دانشکده - شورای آموزشی کمیته منتخب
 • 10 12 تیر دوشنبه
 • 11 19 تیر دوشنبه شورای دانشکده - شورای آموزشی
 • 12 26 تیر دوشنبه
فرم بازدید
فرم‌های ترفیع دانشکده کشاورزی
مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

1- مدارک لازم برای پایه سالانه

 • کپی حکم آخرین پایه
 • صورت‌جلسه گروه
 • مستندات پژوهشی یا اجرائی

2- مدارک لازم برای ارتقاء:

 • مستندات پژوهشی
 • مستندات آموزشی
 • مستندات فرهنگی
 • نامه گروه مربوطه

 3- تاریخ تحویل مدارم جهت بررسی: 

 • 3 روز کاری قبل از تشکیل جلسه

 4- مدارک لازم برای تصویب پروپوزال در دانشکده:

 • تکمیل فرم 100
 • ثبت در ایران داک
 • صورت‌جلسه تصویب در گروه
 • گواهی دفاع پروپوزال
 • استعلام استاد راهنما و مشاور خارج از دانشگاه

 5- مدارک لازم برای صدور مجوز دفاع پایان‌نامه:

 • فرم‌های تکمیل شده 101
مراحل اداری و اجرایی مربوط به اخذ تا دفاع پایان‌نامه در دانشکده کشاورزی
ردیف گروه رشته - گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
1 مهندسی آب مهندسی آب - آبیاری و زهکشی مهندسی آب - آبیاری و زهکشی - -
2 اقتصاد و ترویج
 1. اقتصاد کشاورزی
 2. ترویج
 3. آموزش
 1. اقتصاد کشاورزی
 2. ترویج
 3. آموزش
- -
3 علوم باغبانی
 1. مهندسی علوم باغبانی
 2. مهندسی علوم گیاهی - ناپیوسته باغبانی
 1. مهندسی علوم باغبانی
 2. مهندسی علوم گیاهی - ناپیوسته باغبانی
- -
4 زراعت و اصلاح نباتات
 1. مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
 2. مهندسی علوم گیاهی - ناپیوسته زراعت
 1. مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
 2. مهندسی علوم گیاهی - ناپیوسته زراعت
- -
5 مهندسی بیوسیستم مکانیک ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم)
 1. مکانیک ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم)
 1. مکانیک ماشین‌های کشاورزی
 2. مکانیک بیوسیستم
-
6 علوم دام
 1. گرایش دام
 2. گرایش طیور
 1. گرایش دام
 2. گرایش طیور
 1. تغذیه دام
 2. تغذیه طیور
 3. فیزیولوژی طیور
-
7 علوم خاک مهندسی علوم خاک مهندسی علوم خاک
 1. بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 2. پیدایش و رده‌بندی و ارزیابی خاک
 3. فیزیک وحفاظت خاک
 4. شیمی و حاصلخیزی خاک
-
8 گیاه‌پزشکی مهندسی گیاه‌پزشکی مهندسی گیاه‌پزشکی
 1. بیماری‌شناسی گیاهی
-
حمیدرضا علیزاده
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: عضو هیدت علمی -ریاست دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: hamidalizadeh[at]ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 034-43347061-200