نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
20 آذر ماه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره درون دانشگاهی حرکت.
قابل توجه دانشجویان گرامی 20 آذر ماه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره درون دانشگاهی حرکت.
 عملکرد یکساله انجمن های علمی دانشگاه در قالب جشنواره حرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 
دبیرخانه جشنواره حرکت از همه انجمن های علمی دانشگاه جهت شرکت در این رویداد دعوت به عمل می آورد.

دبیرخانه جشنواره حرکت دانشگاه جیرفت
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر