مشاوران رییس دانشگاه

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مشاوران رییس دانشگاه
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: بیماری‌شناسی گیاهی - قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: مشاورریاست و دبیر شورای رفاهی دانشگاه
آدرس پست الکترونیکی: ar.amirmijani [at] ujiroft.ac.ir, ar_amirmijani@yahoo.com
شماره تماس داخلی: 133
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: جبر جامع و نظریه رسته
گروه: فیزیک
سمت: مشاور ریاست دانشگاه در امور زنان و خانواده
آدرس پست الکترونیکی: h_moghbeli@sbu.ac.ir
شماره تماس داخلی: 242