مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
یدالله بدخشان
سمت: مدیر فرهنگی و اجتماعی
شماره تماس: -
آدرس پست الکترونیکی: Y.badakhshan@ujiroft.ac.ir
داخلی: -
دورنگار: -