مدیریت امور حقوقی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مدیریت امور حقوقی
هادی احمد یوسفی
سمت: مشاور حقوقی رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه
مدرک: کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری
شماره تماس: 09132489120
آدرس پست الکترونیکی: h.ahmadyousefi@ujiroft.ac.ir
داخلی: 114

واحدحقوقی دانشگاه جیرفت از سال 1389، به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات در مجموعه دانشگاه، به نحوی که منافع بیت­‌المال و مصالح دانشگاه تامین گردد، تشکیل و تاکنون در راستای اهداف و وظایف خود فعالیت داشته است. در ساختار تشکیلاتی دانشگاه، واحد حقوقی زیرمجموعه حوزه ریاست و عهده‌دار موارد ذیل است:

 • نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی.
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها.
 • پیگیری مسائل حقوقی و پرونده‌های ارجاعی در محاکم عمومی وانقلاب، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور تا حصول نتیجه.
 • ارائه مشاوره حقوقی، پیگیری و دفاع از کارکنان دانشگاه در دعاوی که به مناسبت کار کارمند مطرح می‌شود.
 • اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دانشگاه

الف- امور کیفری

از قبیل (اختلاس، کلاه‌برداری، خیانت در امانت، سرقت، جعل، سوء استفاده و غیره) که مراحل آن به شرح ذیل می‌باشد:

 • طرح شکایت و تنظیم شکوائیه
 • تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
 • پیگیری از طریق مراجع انتظامی (کلانتری، آگاهی)
 • معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگری تا حصول نتیجه و اجرای رای صادره
 • بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری
ب- امور حقوقی
 • تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
 • تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم
 • شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
 • اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم

بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه

 • اظهارنظر حقوقی در مسائلی که از طرف واحدهای دانشگاه ارجاع می‌شود.
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.

علاوه بر موارد فوق، واحدحقوقی دانشگاه، عهده‌دار امور ارجاعی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از قبیل: اخذ تعهد محضری، سپردن وثیقه ملکی، در رهن بردن املاک وثیقه، فک رهن، تبدیل وثیقه، اخذ مبالغ تعهد اسناد وثیقه از طریق اجرای ثبت می­‌باشد.

آدرس: جیرفت،کیلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت

صندوق پستی: 364