رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل
ارسلان برازنده
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح دام
گروه: علوم دامی
سمت: رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
آدرس پست الکترونیکی: mabrazandeh@gmail.com
شماره تماس داخلی: 105